fin

Strategiseen konsultointiin

  • Kansainvälisen standardin ISO 9001:2008 vaatimuksia vastaavan liikennejohdon laatujärjestelmän sertifiointia koskeva käsittely, toteuttaminen ja valmistelu.
  • Organisaatioiden hallintajärjestelmän mallinsommittelu.
  • Organisaation imagon hallinta.
  • Avaimet käteen – rakenne, uuden osasto-, yksikkö-, filiaalitoiminnan muodostaminen ja organisointi, asiakkaan väliaikaisten kustannusten ja riskien minimointi.
  • Strateginen suunnittelu.
Johtajat
Leonid Ivanovsky
Leonid Ivanovsky
Johtaja strategiseen konsultointiin
(812) 703-43-18 yhteyshenkilön puhelinnumero