fin

Liiketaloudellinen ja korporatiivinen oikeus

 1. Due Diligence (oikeustilintarkastus, jonka tarkoituksena on juridisten riskien ja muiden seikkojen esiin tuonti, mikä voi vaikuttaa hallinnollisten ratkaisujen päätöksentekoon korporatiivisten toimenpiteiden suorittamisessa).
 2. Erillisten kauppojen ja asiakirjojen oikeusanalysointi, kauppojen ja asiakirjojen valmistelupäätökset.
 3. Omistusoikeuksien suojelu.
 4. Asiakkaiden liiketoiminnan kokonais oikeusvalvonta.
 5. Asiakkaiden intressien edustaminen.
  • neuvotteluissa liikekumppaneiden kanssa;
  • valtioelimissä ja lainvalvontavirastoissa;
  • välimiesoikeudessa sekä lainkäyttövallan yleisissä oikeuspiireissä.
 6. Liiketaloudellisten ja ei-kaupallisten organisaatioiden perustamiseen, uudelleenjärjestelyyn, lakkauttamiseen liittyvät palvelut.
 7. Fuusio- ja yhteensulautumisalan palvelut.
 8. Oikeusedustusto.
Johtajat
Inna Konovalova
Inna Konovalova
Oikeustieteellisen yksikön johtaja
(812) 703-30-06 yhteyshenkilön puhelinnumero